Vad sägs om finsk talsyntes, pubrock, förnumstig punk, kristen acid, dragspel och många härliga artistmöten från den gamla dropboxen? Stig på! Med Jocke Boberg.